Правила за поверителност

“Лозиво” ЕООД събира лична информация на някои от страниците си. Lozivo.bg се старае никаква част от тази информация да бъде изложена на опасност от злоупотреби.

Някои от данните, обаче, се събират с цел използване на безплатни услуги, предлагани от трети страни. Lozivo.bg не може да гарантира безопасността на данните предоставени на тези страни, но гарантира, че предварително са уточнени и избрани възможно най-сигурните канали и доставчици за тези услуги.

Сайтът на Lozivo.bg използва cookies, за да предостави персонализирано съдържание в някои от страниците си. Тези cookies не съдържат лична информация.

Моля за всякакви проблеми и въпроси във връзка с нашите правила за поверителност да използвате формата за контакт